Energie Lening Drenthe voor MKB en organisaties in Drenthe

De Drentse Energie Organisatie biedt het MKB en organisaties in Drenthe een financiering voor investeringen in duurzame energie en energiebesparing.

ENERGIE LENING DRENTHE

De Energie Lening Drenthe is bedoeld om de drempel voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen, een warmtepompinstallatie of een energiezuinig ledverlichtingssysteem
te verlagen. De installatie van deze technieken draagt vaak bij aan lagere exploitatielasten, grip op de kosten van de ondernemer en een duurzame uitstraling van de organisatie. De Energie Lening wordt aangevraagd op basis van de offerte. Voor het afsluiten van de financiering wordt geen afsluitkosten berekend.

AANVRAGEN ENERGIE LENING DRENTHE
U kunt de Energie Lening Drenthe aanvragen via het digitale aanvraagformulier op de website www.energieleningdrenthe.nl. Of een van de adviseurs van NoCo2 helpt u met het aanvragen van deze lening.

ENERGIE LENING SPORTDRENTHE
Wanneer u als Sportvereniging wilt gaan investeren in Energiebesparing of Energie-opwek kunt u gebruik maken van de Energie Lening SportDrenthe. U kunt dan maximaal 75 % van het te investeren bedrag lenen. (min. € 5.000,- en max € 50.000,-). De looptijden en rentes komen overeen met de Energie Lening Drenthe. De Energie Lening SportDrenthe kunt u aanvragen d.m.v. het aanvraagformulier op www.energieleningsportdrenthe.nl. Deze financiering is te combineren met de hieronder genoemde Maatschappelijke Energielening om rentekorting te verdienen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES
Maatschappelijke organisaties die gaan investeren in duurzame energieopwekking of energiebesparing en daarvoor een Energie Lening Drenthe afsluiten kunnen een rentevoordeel verdienen. Leden of derden die via uw maatschappelijke organisatie privé gaan investeren in bv zonnepanelen leveren voor de organisatie een rentevoordeel van 0,2 % op. Dit geldt bij een minimum aantal deelnemers van 5. De rente na rentevoordeel bedraagt minimaal 0,5%.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een Energie Lening van de Drents Energie Organisatie dient u aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

het betreft een investering binnen een rechtspersoon in de provincie Drenthe
de te gebruiken technologie moet voorkomen in de categorie A of D op de laatst gepubliceerde Energielijst, die op moment van aanvraag wordt gebruikt door het Agentschap NL ten behoeve van de Energie Investeringsaftrek. (De Energielijst 2015 vindt u in downloads van de website)
voor andere investeringen in duurzame energie of energiebesparing dan genoemd in de Energielijst dient akkoord te worden verleend door de directie van de Drentse Energie Organisatie
de investering bedraagt minimaal € 10.000
de omvang van de financiering ligt tussen de € 5.000 en € 50.000
de energielening bedraagt maximaal 50% van de totale investering
de looptijd van de lening bedraagt 5 jaar of 10 jaar
het betreft een annuïtaire lening o.b.v. maandelijkse aflossing d.m.v. incasso
de rentes van de Energie Lening Drenthe komen overeen met de rentes zoals deze worden vermeld op de website van SVn

 

De adviseurs van NoCo2 bekijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn voor uw specifieke situatie. Neem gerust eens contact et ons op. Tel 0591-820252Geef een reactie