Energieopslag: nog slimmer met energie omgaan!

Onze energievoorzieningen gaan de komende decennia fors op de schop. Duurzame bronnen als wind en zon nemen het over van kolen en gas. Een grote bottleneck voor duurzame energie is het fluctuerende aanbod, dat zelden gelijk loopt met de vraag. Opslag van energie is een oplossing, maar wel een lastige. Want hoe sla je stroom op voor een straat, een wijk of zelfs een hele stad?

 

Ons huidige energiesysteem

Ons huidige energiesysteem werkt met grote energiecentrales, die continu stroom produceren. Afhankelijk van de vraag kan de producent meer of minder stroom leveren. Dat is anders bij duurzame energie, waar het aanbod wordt gestuurd door klimatologische omstandigheden en niet door de vraag. Het mooie van duurzame energie is dat de bronnen gratis en onuitputtelijk zijn. De zon schijnt gratis en zonnepanelen worden steeds goedkoper. Maar ’s avonds als de vraag naar stroom piekt, laat de zon het afweten. En zonder wind staan windturbines stil. Het is soms letterlijk alles of niks. Nu springen de grote energiecentrales nog bij als het aanbod uit zon en wind te gering is, maar met de toename van gebruik van duurzame energie wordt dat steeds lastiger. Dus zijn er vormen van energieopslag nodig om duurzame energie tijdens dal-momenten op te vangen en die energie beschikbaar te stellen tijdens piekmomenten. Welke techniek het meest geschikt is, hangt af van de toepassing.

Meer dan alleen accu’s

Energie opslag

Energie kun je op heel veel manieren opslaan. Nu nog schiet iedereen in de ‘accu-reflex’. “Sla het overschot maar op in de accu’s van de elektrische auto’s.” Maar wat als die op het werk staan of bij de winkel? Accu’s spelen zeker een rol, maar er zijn veel meer mogelijkheden voor energieopslag. Elk met voor- en nadelen. Kleinschalige, lokale opslag kan bijvoorbeeld per huis in accu’s of door omzetting in verwarming van het huis of in koeling van koel-vriesapparatuur. Accu’s kunnen ook op grotere schaal worden ingezet, om een hele buurt van opslag te voorzien.

Chemische en elektrische opslag

Een accu is een chemische vorm van opslag, waarbij elektriciteit via een elektrochemische reactie wordt opgeslagen. Daarbij gaat energie verloren, de accu wordt warm. Bovendien vraagt het reactietijd, zowel bij laden als ontladen. Dat is ook het geval bij de elektrische auto: je tankt niet in een minuut je accu vol. Omgekeerd kunnen accu’s ook geen grote vermogens in korte tijd leveren, ze moeten beheerst worden ontladen. De chemische omzetting kost tijd. Snel opslaan en ontladen kan wel met condensatoren, de meest pure vorm van elektrische opslag. Hiermee wordt elektriciteit als lading opgeslagen, zonder chemische omzetting. Dat maakt ook zeer hoge piekbelastingen mogelijk.

Rendement bij opslag van energie

Het rendement is dus hoog omdat er geen omzetverlies optreedt. Echter, de interne lekweerstand is niet oneindig hoog. Doordat de lading langzaam wegvloeit, treedt hier een klein verlies op. Condensatoren hebben de laatste jaren een enorme technologische vlucht gemaakt en zijn in 10 jaar tijd met een factor honderd goedkoper geworden. De huidige ‘supercapacitors’ hebben het formaat van een koffiemok en slaan met een capaciteit van wel 5000 Farad dezelfde lading op als een AA-batterij. Dankzij de geringe interne weerstand kunnen condensatoren zeer snel laden en ontladen, zonder noemenswaardige warmteontwikkeling. Die eigenschap maakt ze bijzonder geschikt voor het opslaan en leveren van piekstromen.

Mechanische opslag

Peak shaving

Piekstromen kun je ook opslaan en genereren met een vliegwiel-dynamocombinatie. Dit is een techniek die onder andere wordt gebruikt in centrales voor peak shaving, het opvangen van fluctuaties in de netspanning. Een vliegwiel heeft een hoog rendement, tot wel 99%, maar de apparatuur is te fors en onderhoudsgevoelig voor grootschalige energieopslag.

Waterkracht

Waterkracht is een andere vorm van mechanische opslag die Nederland gebruikt. We sturen ons stroomoverschot via een dikke kabel naar Noorwegen waar het als waterkrachtenergie wordt opgeslagen. Een technologie die we in eigen land kunnen gebruiken, is persluchtopslag. Zoals je een ballon opblaast en laat leeglopen, kun je ook een ondergrondse holte volpompen met perslucht. Denk aan een oude mijn of een bestaande geologische structuur. Bij grote stroomvraag drijft de perslucht turbines aan. Een persluchtinstallatie is vrij prijzig, maar dan heb je ook wat: ze kunnen uren tot wel dagen energie leveren, met een piekvermogen van enkele honderden megawatts.

Thermische opslag

Energieopslag in de vorm van kou of warmte, kent vele varianten. Nu al worden grote koel- en vriespakhuizen gebruikt als buffer. Bij een overschot aan elektriciteit wordt extra gekoeld en bij een tekort mag de temperatuur weer wat oplopen. Een echte energieopslag, bedoeld om de kou of warmte later weer terug naar elektriciteit om te zetten, is niet te prefereren. Er gaat te veel energie verloren bij de omzetting van warmte terug naar elektriciteit. Onze traditionele stroomproductie loopt via een thermische tussenstap, waarbij stoom een turbine aandrijft. Het rendement van deze productie is maar zo’n 50-60%. Toch wordt er wel met warmteopslag gewerkt. In Spanje staat een installatie die zonne-energie opslaat in gesmolten zout. Op momenten dat de zon niet schijnt, wordt de warmte omgezet in elektriciteit. De centrale heeft een vermogen van 20 MW en kan dat 15 uur volhouden zonder zon. De centrale kan driekwart van het jaar stroom leveren.

En verder?

Omzetting van energie in brandstof
Een laag rendement van een opslagtechniek hoeft geen belemmering te zijn. Als je gratis energie in overvloed hebt, wil je best wat verliezen accepteren bij energieopslag. Zeker als dat je problemen met betrekking tot de continuïteit oplost, zoals in de Spaanse zonnecentrale. Die gedachtengang gaat ook op voor de omzetting naar (vloeibare) brandstof, een praktisch medium dat we al eeuwen kennen als energieopslag. Als je dat toch eens voor elkaar kan krijgen. Gratis brandstof uit zon en wind. De alchemie van de 21e eeuw.

Lokale opslag van elektriciteit
Opslag helpt om stroom lokaal te houden. Het is een hulpmiddel om zoveel mogelijk zelf opgewekte energie ook zelf te gebruiken. Dat is immers het meest efficiënt. Zo vermijd je ook nog eens energiebelasting. Die betaal je weliswaar over energie die je inkoopt, maar ontvang je vooralsnog niet bij verkoop van je overschot. Bovendien is het netwerk gebaat bij het lokaal houden van stroom: dat voorkomt overbelasting van het netwerk en transport over grote afstanden. Lokale opslag is geen oplossing als je structureel meer produceert dan je zelf nodig hebt. Dan kun je het overschot beter direct aan de buren verkopen. Een belangrijke vraag is dan wie vraag en aanbod bij elkaar brengt, in welke vorm en met welke infrastructuur.

Business case
Naast het rendement zijn prijs en technische haalbaarheid belangrijk om een opslagmethode te beoordelen. Veel technologieën voor opslag en omzetting zijn nu nog erg duur. Accu’s worden steeds beter en goedkoper. Maar om een woonwijk te bedienen, moet een opslagsysteem megawatts aan vermogen leveren. Dan heb je nog steeds heel veel accu’s en dus heel veel geld nodig. Het onderzoek naar energieopslag gaat door, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar materiaalkunde en chemie.

Stroom lokaal houden en opslaan voor dalmomenten, vraagt ook om meet- en regeltechniek. Er moet bekend zijn wanneer stroom moet worden opgeslagen en wanneer de reserves moeten worden aangesproken. Daar zijn nog stappen te zetten, zoals het netwerk uitrusten met meet- en regeltechniek die nodig is voor een goed gebruik van opslag geïntegreerd in het net.

Wij willen u graag verblijvend informeren

Stuur een bericht en wij nemen contact met u op.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Op zoek naar duurzame oplossingen of energie besparing?

Neem contact op met NoCo2 voor meer informatie, een advies van één van onze adviseurs of een offerte.

Zo werkt NoCo2

NoCo2 geeft u graag advies door middel van een informatiepakket, offerte of een afspraak met één van onze adviseurs. Samen met u bepalen wij uw wensen en u krijgt een vrijblijvend advies en een messcherp voorstel. Kiest u voor NoCo2 dan kiest u voor onze specialistische monteurs. Bovendien informeren wij u graag over meer energiebesparende mogelijkheden door middel van ons NoCo2 Concept.