Energiescan

NoCo2 richt zich in eerste instantie op het snel verkrijgen van inzicht in uw energie inkoop door het uitvoeren van een Energiescan. Tijdens deze Energiescan wordt uw bedrijf gedurende een dag doorgelicht op gebied van energiegebruik en worden onregelmatigheden in de afrekeningen van uw energieleveranciers bekeken.

Veel voorkomende fouten in meterstanden, energiebelastingen, netwerkbeheer kosten en dubbele facturering van diensten worden geanalyseerd. Allen dit leidt in de meeste gevallen al tot het terugverdienen van de gemaakte kosten voor deze Energiescan. U krijgt inzicht waar u gericht onderzoek moet doen en waar verbeteringen mogelijk zijn in de energie contracten en energie huishouding.

Benodigd bij de energie scan zijn:

 • Facturen elektriciteit/gas/water van 2 voorgaande jaren.
 • De contracten met energie leveranciers.
 • Toelichting op de bedrijfsvoering zoals afnameprofielen, energie conversie apparatuur (CV /WKK Etc).

U krijgt een rapportage met daarin de bevindingen en mogelijke besparingen:

 • De contractvoorwaarden worden vergeleken met gefactureerde bedragen.
 • Verbruiksgegevens  worden vergeleken en gecontroleerd met de gegevens die door het netbedrijf en leveringsbedrijf in rekening zijn gebracht.
 • Verder wordt gekeken of de energiebelasting correct is toegepast
 • Deze scan duurt normaliter 1 adviesdag, u ontvangt een rapport met bevindingen en aanbevelingen tot verbetering.

Deze energiescan kan voor grootverbruikers eventueel worden aangevuld met een uitgebreide energie-analyse indien u over telemetrie meters voor E/Gas beschikt. Wij zullen, indien niet bij u beschikbaar, de meetdata opvragen bij de betreffende meetbedrijven.

U krijgt hierdoor een grondige inzicht in:

 • Gebruikers profiel (grafisch weergegeven).
 • Inzicht in uw piekbelasting en bijzondere belasting momenten.
 • Tevens is het een controlemiddel voor de telemetrie meters; fouten in meetdata zullen leiden tot onterecht gefactureerde bedragen.
 • Verder is heteen uitgangspunt voor te contracteren verbruikscapaciteiten.
 • U ontvangt een rapportage met grafieken en bevindingen met aanbeveling tot verbeteringen.
Op zoek naar duurzame oplossingen of energie besparing?

Neem contact op met NoCo2 voor meer informatie, een advies van één van onze adviseurs of een offerte.