• Nijbracht 148
  • 7821 CE Emmen
  • 0591 - 820252
  • info@noco2.nl

Onze missie en visie

Onze missie is het verminderen van CO2 uitstoot

CO2 is een reukloos en kleurloos gas in de natuur. Normaal wordt de CO2 opgenomen door planten, die er weer zuurstof van maken. CO2 is de chemische naam voor kooldioxide. Deze stof komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie en aardgas. Vooral de CO2 uitstoot door de zware industrie, transport en het verkeer is gigantisch. Het is dus erg belangrijk om deze uitstoot te verminderen. Wanneer dit op de lange termijn niet gebeurt, leidt dat tot een verhoogt broeikaseffect. Dit levert op termijn weer milieuproblemen op, zoals klimaatverandering en een aantasting van de natuur.

Broeikaseffect

Gassen als CO2, methaan en waterdamp zorgen ervoor dat de warmte van de zon wordt vastgehouden. Daardoor ontstaat broeikasteffect. Dankzij het broeikaseffect is het op aarde gemiddeld 12 graden Celsius. Als dit er niet was, dan zou het op aarde gemiddeld -18 graden Celsius zijn. Helaas heeft de mensheid een negatieve bijdrage aan het broeikaseffect geleverd, waardoor de temperatuur op aarde stijgt. Dat heeft enorm negatieve gevolgen voor mens en milieu.

NoCo2 wil graag een bijdrage leveren aan de vermindering van CO2 uitstoot!

Om mee te werken aan een beter milieu, kan er gebruik worden gemaakt van duurzame energie, zoals groene energie. Daar is NoCo2 sterk in. NoCo2 vindt dat duurzame energie opgewekt met zonnepanelen, windturbines, Led verlichting en warmtepompboilers, de toekomst hebben. De vraag naar deze vormen van energie & warmte krijgt steeds meer de voorkeur. De mogelijkheden van duurzame energie & warmte zijn erg groot en hebben de toekomst, maar zijn bij ons nu al leverbaar. Het doel van NoCo2 is het toegankelijk maken van duurzame energie & warmte voor particulieren, het MBK, industrie en agrarische bedrijven.

Heeft u ook interesse wat NoCo2 voor u kan betekenen?

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Op zoek naar duurzame oplossingen of energie besparing?