Realiseren van grote SDE zonneparken en zonnestroomsystemen, NoCo2 uw specialist

Met 35.000 panelen per jaar behoren wij inmiddels tot één van de grootste leveranciers in Nederland. Als het om zonnepaneelsystemen gaat, zijn wij uw partner.
De zon is een oneindige energiebron. Zonne-energie is dan ook onlosmakelijk onderdeel van onze toekomst. Veel mensen realiseren zich dat en plaatsen zonnepanelen op hun dak. Grotere zonnestroomsystemen, op daken en velden, zijn nodig voor meer CO2 reductie en om te komen tot een energie neutrale maatschappij.

  

NoCo2 B.V. staat borg voor het succesvol realiseren van uw zonnepark of zonnedak. Wij zijn producent van zonnestroom en produceren met eigen, grote zonne-energieopwekkingssystemen. NoCo2 BV heeft jarenlange ervaring met het produceren van zonnestroom en het optimaal exploiteren van de opwekkingsinstallaties. We begeleiden het hele proces, van het eerste contact, het aanvragen van de SDE subsidies, financieringen tot en met de levering van de opgewekte zonne-energie aan het openbare stroomnet.
Duurzaamheid zit in ons denken en doen. Duurzaamheid in het onderhouden van relaties, het selecteren van financiële- en technische partners, het werken aan maatschappelijk draagvlak tot en met het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van installaties en zonneparken.
NoCo2 B.V. heeft een transparant businessmodel. Wij staan nadrukkelijk open voor participatie door gemeenten, coöperaties van omwonenden of grondeigenaren.

Belangstelling?
Grondeigenaren, lokale beleidsmakers, coöperaties en initiatiefnemers: neem contact op met een van de adviseurs van NoCo2 B.V. om samen de mogelijkheden te onderzoeken.