• Nijbracht 148
  • 7821 CE Emmen
  • 0591 - 820252
  • info@noco2.nl

SDE subsidie op zonnepanelen, voorjaarsronde vanaf 13 maart 2018 open

De voorjaarsronde van de SDE+-regeling 2018 opent op dinsdag 13 maart om 9.00 uur.

Conceptaanvragen voor zonnestroom en -warmte kunnen momenteel al klaar gezet worden voor verzending vanaf 13 maart.

Voor zonne-energie zijn er de volgende categorieën:

  • Zon-pv met een piekvermogen van meer dan 15 kilowattpiek maar kleiner dan 1 megawattpiek
  • Zon-pv met een piekvermogen van meer dan 1 megawattpiek
  • Zonthermie met een vermogen groter dan 140 kilowattth en kleiner dan 1 megawattth
  • Zonthermie met een vermogen groter dan 1 megawattth.

Volgens RVO zijn de volgende punten van belang met de indiening & afwijzen van aanvragen:

De bouwvergunning is tijdelijk van aard, te weten voor slechts een periode van 2 jaar. De vergunning moet echter voor de gehele looptijd van de subsidie zijn afgegeven voordat de SDE+ subsidie kan worden aangevraagd.
Het ontbreken van een haalbaarheidsstudie terwijl er meerdere aanvragen voor dezelfde klant zijn gedaan met een opgeteld vermogen van meer dan 500 kilowattpiek.
De vergunning voor de nog te bouwen gebouwen waarop de zonnepanelen geplaatst moet worden ontbreekt of alleen het voorblad van een vergunning wordt meegestuurd. De verleende omgevingsvergunning van het bouwwerk moet echter in zijn geheel bij subsidieaanvraag gevoegd worden.
De huurder van een gebouw heeft geen goedkeuring van de gebouweigenaar om zonnepaenlen op het dak te plaatsen. Is men niet de eigenaar van de beoogde locatie voor het zonne-energiesysteem, dan is men verplicht om een verklaring van de eigenaar met de aanvraag mee te sturen.
De financiële onderbouwing – zoals het eigen vermogen – over de realisatie van het project is ontoereikend.

De adviseurs van NoCo2 BV kunnen voor u de SDE subsidie-aanvraag verzorgen.

 

Op zoek naar duurzame oplossingen of energie besparing?