• Nijbracht 148
  • 7821 CE Emmen
  • 0591 - 820252
  • info@noco2.nl

Voorjaarsronde SDE 2019

 

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. De SDE+ stimuleert bedrijven en (non-)profit instellingen om duurzame energie te produceren. De subsidie vergoedt het verschil tussen de relatief lage kostprijs van grijze energie en de relatief hoge kostprijs van groene energie over een periode van acht, twaalf of vijftien jaar. Hoeveel subsidie u kunt krijgen is afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid energie die u gaat produceren.

  

Gefaseerde openstelling van de SDE+
De SDE+ kent in 2019 weer twee openstellingen. De eerstvolgende openstelling is de voorjaarsronde. Deze is geopend van 12 maart tot en met 4 april 2019.

Het succesvol aanvragen van een SDE+ bijdrage is ingewikkeld. Om aanspraak te kunnen maken op de regeling moet u aan uiteenlopende eisen voldoen, zoals vergunningen, doorlaatwaarden van aansluitingen en exploitatieberekeningen. Daarnaast opent de regeling zich in verschillende fases waarbij de vergoeding per fase toeneemt. De vergoeding wordt naarmate u langer wacht hoger, maar de kans dat het budget wordt overschreden neemt hierdoor ook toe. Het is hierdoor van belang om van te voren een goede strategie vast te stellen. Toekenning van subsidie leidt niet automatisch tot uitbetaling. Het bureaucratische traject na toekenning is onoverzichtelijk wanneer men de te bewandelen paden niet kent.

Wanneer investeer je in zonnepanelen? Binnen welke fase vraag je subsidie aan? Allemaal vragen waar u rekening mee moet houden om optimaal gebruik te kunnen maken van de SDE+. Naast het strategisch aanvragen van SDE+ subsidie verzorgt NoCo2 ook de gehele installatie van uw zonnestroomsysteem inclusief ondersteunen bij het energiemanagement.

Er zitten dus wat haken en ogen aan een SDE+ aanvraag. Om er zeker van te zijn dat u geen gelden misloopt nemen wij het gehele traject (zie onderstaande flowchart) graag voor u uit handen. Dit traject start met een intakegesprek waarbij we uw investeringsplannen bespreken en eindigt bij de eerste uitkering van SDE+ gelden. In de tussentijd bereiden wij uw aanvraag zorgvuldig voor, waarbij we de opbrengsten bij verschillende scenario’s voor u inzichtelijk maken. Bij een positieve toekenning regelt NoCo2  de inschrijving van de installatie bij de betreffende instanties.

SDE+ aanvragen
Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van de SDE+ voor uw organisatie? Of wilt u graag in aanmerking komen voor subsidie in de voorjaarsronde? Onze specialisten helpen u graag verder.

 

 

Op zoek naar duurzame oplossingen of energie besparing?